Behandelteam hemodialyse

Behandelteam hemodialyse

Dialyseert u bij Dianet, dan krijgt u een eigen behandelteam toegewezen. Zij ondersteunen en begeleiden u bij de dialysebehandelingen en de keuzes die u maakt.

Wie zit er in het team?

De volgende zorgverleners maken deel uit van uw behandelteam:

  • nefroloog
  • dialyseverpleegkundige (afhankelijk van uw behandeling is dit een verpleegkundige die gespecialiseerd is in hemodialyse of peritoneale dialyse)
  • regioteamleider (alleen bij thuishemodialyse)
  • maatschappelijk werker
  • diëtiste

Onder Zorgverlening leest u meer over de taken en rollen van de zorgverleners uit uw behandelteam.