Brochures

Brochures

Er zijn verschillende brochures voor patiënten, zorgprofessionals en overige geïnteresseerden. U kunt de brochures hieronder direct downloaden. Bestellen van een brochure kan via het aanvraagformulier.

Thuishemodialyse- dialyseren in uw eigen omgeving

"Als je thuis kan dialyseren, zeg ik doen!" aldus Wil Post, een tevreden thuishemodialysepatiënt. Deze brochure geeft een beeld van alles wat er komt kijken bij de keuze voor thuishemodialyse. Misschien dialyseert u al in een centrum. Of weet u dat u binnenkort gaat dialyseren en denkt u na over welke vorm het beste past. U vindt informatie over de behandelvormen, de training, aanpassingen aan huis en de ondersteuning van Dianet. Bovendien vertellen patiënten hoe zij de behandeling ervaren en komen onze zorgverleners aan het woord.

Download hier de brochure Thuishemodialyse, dialyseren in uw eigen omgeving

Deze brochure bestellen

Dialyseren met een shunt

In deze brochure wordt beschreven wat dialyseren met een shunt betekent en informatie gegeven over de operatie die nodig is en hoe een shunt verzorgd moet worden. Ten slotte is er een overzicht met de meest voorkomende klachten en hoe daarmee om te gaan.

Download hier deze brochure

Deze brochure bestellen

Dialyseren met een katheter

Deze brochure bevat informatie over het dialyseren met een katheter en over de ingreep die nodig is om deze te plaatsen. Ook leest u hoe een katheter verzorgd wordt en bij welke klachten contact met de dialyseafdeling moet worden opgenomen.

Download hier deze brochure

Deze brochure bestellen

Dialyseren bij Dianet in het Amsterdam UMC

In ons dialysecentrum in het Amsterdam UMC kunt u terecht als u poliklinische of intensieve zorg nodig heeft. Ook als u opgenomen bent in het Amsterdam UMC of acuut moet dialyseren vindt uw behandeling hier plaats.

In deze brochure leest u alles over ons centrum in het Amsterdam UMC. 

Download hier deze brochure 

Deze brochure bestellen

Dialyseren bij Dianet in het Gezondheidshuis

In ons dialysecentrum in het Gezondheidshuis in Utrecht kunt u terecht als u poliklinische of intensieve zorg nodig heeft. Ook als u opgenomen
bent in het Diakonessenhuis of acuut moet dialyseren vindt uw behandeling hier plaats.

In deze brochure leest u alles over ons centrum in het Gezondheidshuis in Utrecht. 

Download hier deze brochure 

Deze brochure bestellen

Bestellen

Brochures kunt u bestellen via het aanvraagformulier. Wilt u telefonisch een brochure bestellen? Dat kan via 030 880 8888.