Leerzame landelijke bijeenkomst thuishemodialyse en bijscholing II

Leerzame landelijke bijeenkomst thuishemodialyse en bijscholing II

Jaarlijks organiseert Dianet de Jaarlijkse Bijscholing voor Thuisverpleegkundigen van aangesloten trainingscentra en het Dianet Landelijk Thuishemodialyseoverleg (LTHDO) voor alle contactpersonen uit de 40 aangesloten contractziekenhuizen.

Op donderdag 14 november kwamen  57 deelnemende trainingsverpleegkundigen naar Houten om vanaf half 10 met educatieve workshops te beginnen. Hanke Mensink en Wil Kooijman van Dianet Opleidingen gaven ieder een workshop met als titels  ‘Overtuigen en beïnvloeden’ en ‘Wat is gezondheid en een snufje MI’ Na de lunch werd het programma vervolgd met het Dianet LTHDO en daar sloten nog 40 deelnemers aan.

Bijscholing voor Thuisverpleegkundigen

Workshop 1 Overtuigen en beïnvloeden

Deze workshop ging in op het overtuigen van de patiënt. De groep heeft gekeken hoe het met hun eigen overtuiging en drijfveren zit. En wat is het verschil tussen betrokkenheid en de cirkel van invloed? Ook zijn de  zes psychologische principes waarmee je menselijk gedrag kan beïnvloeden behandeld. Het is belangrijk de patiënt te overtuigen zodat hij/zij gemotiveerd raakt om zijn eigen regie/autonomie te behouden. Het gebruik van een beïnvloedingstactiek maakt dit makkelijker.

Workshop 2 Wat is gezondheid? En een snufje MI
In deze workshop is gekeken naar de verandering in houding binnen de zorg. Van passieve patiënten gaan we naar steeds actievere patiënten en van een focus op ziekte naar een focus op gezondheid en je eigen rol daarin. Wat betekent dit voor ons en onze patiënten? Een snufje Motivational Interviewing (MI) gaf de groep handvatten voor het gesprek met onze patiënt: hoe motiveren we de patiënt en hoe krijgt deze meer eigen regie?

Korte impressie van de presentaties

Hypotensie en dialyse
De eerste presentatie werd gegeven door onderzoeksverpleegkundige  Hannie Kuipers van het Dialyse Centrum Groningen. Zij is afgelopen jaar gepromoveerd op een onderzoek naar hypotensie en dialyse. De conclusie van het onderzoek is dat de bloeddruk voor de eerste dialyse van de week hoger is dan voor de tweede en de derde in die week. Uit haar literatuuronderzoek blijkt dat er geen eenduidige definitie is van hypotensie bij nierziekte.  De definitie die zij heeft gehanteerd laat zien dat dialysehypotensie minder vaak voorkomt dan je op basis van de literatuur zou denken. Ze heeft geen relatie gevonden tussen de ervaren kwaliteit van leven en hypotensie, wel vond ze een verband tussen de ‘dialysebeleving’ en de kwaliteit van leven.  Het is dus goed om te kijken hoe de patiënt de dialyse ‘beleeft’.

Hartfalen en nierfalen: een gevaarlijke cocktail
De tweede presentatie na de lunch werd gegeven door verpleegkundige en  docent specialistische opleidingen Albert Huitema. Hij begon zijn presentatie met de opmerking dat hartfalen en nierfalen te vergelijken is met Bonnie en Clyde. Afzonderlijk redelijk behandelbaar, maar samen een explosieve cocktail. Daarom is een samenwerking tussen de nefroloog en de cardioloog erg belangrijk. Ook legde hij uit dat hartfalen tot grote dorst kan leiden en wat hiervan de oorzaak is.

Iedere hub is anders
De derde presentatie werd gegeven door Linda Verhoeve en José Koemeester van Dianet over het opzetten van dialysehubs. Eind 2019 heeft Dianet 6 dialysehubs gerealiseerd binnen diverse zorginstellingen. De aanvraag voor een nieuwe hub komt steeds vaker spontaan binnen. Het is nog lastig om een blauwdruk van een hub te maken. Iedere locatie en iedere patiëntengroep heeft weer zijn eigen uitdagingen. Samen leren we daar steeds meer over.

Onbehandelbare hypertensie?
De vierde en laatste presentatie werd gegeven door Sabine Meijvis (nefroloog van het UMCU). Zij praatte ons bij over de nieuwe ontwikkelingen in de behandeling van hypertensie bij nierpatiënten. Na een korte uitleg over de oorzaken van hypertensie bij nierziekten, ging ze in op het bestaan van onbehandelbare hypertensie.  Uit een studie naar medicatietrouw bleek dat 20% van de patiënten geen medicijnen nam, bij 60% klopt het een beetje en 20%  is wel medicatietrouw. Zodra de zogenaamd onbehandelbare patiënten hun bloeddrukmedicijnen wel slikten, bleek hun bloeddruk beheersbaar te zijn.  De oplossing voor het dilemma ligt in het bevorderen van therapietrouw door een open gesprek met de patiënt, het gebruik van combipillen en het toepassen van controletesten.

De powerpoint met alle presentaties zelf bekijken? Klik op de titel hieronder