Aandacht voor vallen en valpreventie

Aandacht voor vallen en valpreventie

02 december 2016

'10 dagen bedrust is 10 jaar veroudering', stelde Natalie van der Velde (internist, geriater en valexpert) tijdens een les voor verpleegkundigen over valincidenten en -risico's. Een extra belangrijk onderwerp voor dialysepatiënten: zij lopen door medicijngebruik en vochtonttrekking een groot risico om te vallen. Daarom besteedde Dianet de afgelopen maand extra aandacht aan vallen en valpreventie.

De maand bestond uit voorlichtingsactiviteiten voor patiënten en verpleegkundigen, screenings van patiënten en het opstellen van persoonlijke verpleegplannen. Zo volgden verpleegkundigen klinische lessen bij Van der Velde, die uitgebreid vertelde over valrisico’s, de gevolgen van vallen en onderzoek naar valincidenten. Verder vulde elke patiënt een vragenlijst in, zodat we per patiënt het risico op vallen kunnen meten. Veel patiënten gaven daarbij aan dat ze angst hebben om te vallen en uit onderzoek blijkt dat dat de kans op vallen juist vergroot. Op basis hiervan krijgt elke patiënt een persoonlijk verpleegplan.

Tips om vallen te voorkomen

De afgelopen weken lichtten verpleegkundigen alle dialysepatiënten op de centra's voor over wat ze kunnen doen om vallen te voorkomen. Enkele tips:

  • Draag schoenen en zorg dat schoenen binnen handbereik van dialysebed- of stoel zijn
  • Houd loopmiddelen, zoals een rollator, in de buurt van de dialysebed- of stoel
  • Draag een bril/gehoorapparaat
  • Laat regelmatig gezichtsvermogen en gehoor controleren
  • Ga, als mogelijk, vóór de dialyse naar het toilet
  • Kom tijdens of na de dialyse niet meteen overeind: doe dat in kleine stapjes
  • Bespreek met de arts wat geschikte momenten zijn tijdens dialysedagen om medicijnen in te nemen (voor, tijdens of na de dialyse)
verpleegkundige licht patiënt voor over vallen
Goede voorlichting voorkomt dat patiënten vallen