Afscheidssymposium internist-nefroloog Dick Struijk

Afscheidssymposium internist-nefroloog Dick Struijk

20 juni 2019

Na 35 jaar heeft internist-nefroloog Dick Struijk afscheid genomen van Dianet. Afgelopen woensdag vond zijn afscheidssymposium plaats in Amsterdam UMC, locatie AMC. Voor een zaal vol vakgenoten, (oud-) patiënten en collega’s, belichtte Dick samen met sprekers uit binnen- en buitenland de ontwikkelingen binnen de peritoneaaldialyse van de afgelopen 35 jaar. Ook blikten zij vooruit op de toekomst.

Verschillende sprekers stonden stil bij de bijdrage die Dick Struijk heeft geleverd aan het onderzoek naar en de ontwikkeling van peritoneaaldialyse in Nederland. Collega-nefroloog Joost Bijlsma haalde de allereerste publicatie van Dick aan in 1984 in het Nederlandse  tijdschrift voor Geneeskunde ‘Ervaringen met pd bij volwassenen’. Dit was de start van Struijks carrière. Ook de Zweedse professor Bengt Lindholm, hoofd van Baxter Novum, een afdeling van het Karolinska Instituut in Zweden, roemde hem voor het onderzoek dat hij heeft gedaan naar peritoneaaldialyse. “Dick heeft 210 gepubliceerde papers op zijn naam staan. Met zijn onderzoek binnen dit dialysecentrum in Amsterdam heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van peritoneaaldialyse als nierfunctievervangende therapie. Dit dialysecentrum heeft daarmee een vooraanstaande positie verworven binnen het onderzoek naar pd.”

Nu en de toekomst

Martin Wilkie, dr. Michiel Betjes en dr. Stijn Konings belichtten de huidige stand van zaken en blikten vooruit naar de toekomst. Zo hield Wilkie een pleidooi om pd als behandelvorm blijvend onder de aandacht te brengen. Als laatste spreker keek Dick zelf terug op dertig jaar research in peritoneaal transport. Tot slot keek Wendela Hingst, bestuurder van Dianet, terug op wat Dianetters gaan missen aan Dick, en ze bedankte hem voor alles wat hij voor Dianet, het AMC en onze patiënten heeft betekend.  

Voldoening

Dick Struijk kijkt met veel voldoening terug op zijn werk als internist-nefroloog bij Dianet: “Binnen Dianet is altijd veel aandacht geweest voor zelfzorg en thuisbehandelingen. De organisatie staat open voor onderzoek en vernieuwing en dat is essentieel om  de patiëntenzorg, zeker rondom peritoneaaldialyse, te verbeteren.”

Toenemend aantal patiënten

Hij ziet de toekomst voor peritoneaaldialyse rooskleurig in: “Ik denk dat het aantal patiënten dat met pd behandeld wordt, verder zal toenemen. Er wordt veel vernieuwend onderzoek gedaan naar nieuwe vloeistoffen, toevoegingen aan het dialysaat en PD-machines met online dialysaatproductie. Met de resultaten hiervan, kunnen we de behandeling steeds verder verbeteren.”

Bovenste foto rechts op deze pagina: staande ovatie voor Dick Struijk na zijn laatste lezing op het symposium.
Onderste foto rechts op deze pagina: Dick Struijk en Wendela Hingst, voorzitter Raad van Bestuur Dianet, tijdens de afscheidsreceptie.