Artikel steeds oudere dialysepatiënt in Dialyse & Nefrologie Magazine

Artikel steeds oudere dialysepatiënt in Dialyse & Nefrologie Magazine

03 april 2018

In de maart-editie van het Dialyse & Nefrologie Magazine van V&VN staat een artikel van Dianet over de steeds ouder wordende dialysepatiënt.

In het stuk komen een 80-jarige patiënt, senior dialyseverpleegkundige Rachel Tolsma en arts-onderzoeker Ismay van Loon aan het woord.

Fit en energiek

De oudere patiënt vertelt in het artikel dat hij niet in aanmerking komt voor een transplantatie, maar dat hij dat ook niet zou willen. Hij voelt zich fit en energiek en kan de dialyses goed inpassen in zijn leven. Deze patiënt vertegenwoordigt en groep van steeds ouder wordende dialysepatiënten.

GOLD-studie

Ismay van Loon is bezig met de analyses van de GOLD-studie. Zij werkte namens Dianet mee aan de GOLD-studie (Geriatric assessment in OLder patients starting Dialysis). Hierin wordt gekeken naar de draagkracht versus draaglast van de dialyse bij ouderen. De studie is in 2014 samen met het Diakonessenhuis gestart. Aan de studie hebben een kleine 300 ouderen van 65 jaar of ouder meegewerkt. Van deze groep hebben 85 patiënten voor conservatieve therapie gekozen.

Valpreventie

Senior dialyseverpleegkundige kwaliteit & veiligheid Rachel Tolsma heeft ook vaak met oudere dialysepatiënten te maken. Zij zit in de kerngroep Valpreventie van Dianet. Ze vertelt dat alle dialysepatiënten behoren tot de hoog-risico groepen. In 2017 zijn 6 valincidenten geregistreerd vertelt Tolsma. Soms staan mensen bijvoorbeeld te snel op waardoor ze vallen. Ze hebben dan haast om naar de taxi te gaan. Ook is het een risico om tijdens de dialyse naar het toilet te gaan.

Maatregelen om vallen te voorkomen

Om vallen te voorkomen zijn er nu een aantal maatregelen ingevoerd. Zo wordt iedere patiënt ouder dan 70 gescreend, is er een standaard verpleegplan dat eventueel individueel wordt aangepast en neemt de EVV’er ieder half jaar een instructiekaart door met de patiënt. Daardoor wordt de bewustwording bij de patiënt verhoogd.