Artine de Jonge en Nur Nurmohamed nieuwe leden Raad van Toezicht Dianet

Artine de Jonge en Nur Nurmohamed nieuwe leden Raad van Toezicht Dianet

30 januari 2018

Per 1 januari 2018 zijn drs. A.H. (Artine) de Jonge (1973) en drs. R.N (Nur) Nurmohamed RA (1966) toegetreden tot de Raad van Toezicht van Dianet.

De Jonge heeft een medische achtergrond en is werkzaam als huisarts. Zij zet zich in voor kwaliteitsverbetering en innovatie in de zorg. Nurmohamed, registeraccountant, was tot eind 2017 ruim tien jaar statutair directeur bij verschillende aangesloten banken van de Rabobank. Momenteel is hij zelfstandig gevestigd. Nurmohamed is in het bezit van financiële deskundigheid, bestuurservaring en heeft ervaring in het doorvoeren van grote veranderingstrajecten in complexe omgevingen.

Achtergrond drs. Artine de Jonge

Naast haar werkzaamheden in de huisartsenpraktijk is De Jonge lid van de NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap)-expertgroep BOHAG (Beleid en Organisatie Huisartsen Advies Groep) en is ze initiatiefnemer van het project Preventie in de wijk in Nunspeet. Bij huisartsencoöperatie Medicamus was zij in het verleden ook beleidsadviseur en projectleider implementatie ouderenzorg.

Uitdaging gezondheidzorg

Volgens De Jonge wacht de gezondheidszorg de uitdaging zich te transformeren door vanuit het perspectief van de patiënt bruggen te slaan naar stakeholders die relevant zijn voor participatie en zingeving. “Dat vereist van bestuurders én professionals dat ze investeren in concrete samenwerking en denken buiten de gebaande paden. Ik denk dat de cultuur en visie van Dianet goed aansluiten bij mijn drijfveren en ambitie als moderne toezichthouder”, zegt het nieuwe lid van de RvT.

Achtergrond drs. Nur Nurmohamed

Voordat Nurmohamed in 2007 bij de Rabobank begon, was hij Directeur Concern Bedrijven en later directeur Strategische Veranderprogramma’s bij de Bestuursdienst Gemeente Amsterdam. In Paramaribo, Suriname was hij onder andere CEO bij HJ de Vries Group of Companies. Verder was hij werkzaam als financieel manager bij OHRA Verzekeringen en Bankgroep en auditmanager bij KPMG Accountants en Consultants. Hij is voorzitter van de Raad van Commissarissen van The Colour Kitchen en bestuurslid (voorzitter auditcommissie) bij Cliëntenbelang Amsterdam.

Bijdrage aan verbeteren kwaliteit van leven

Dianet is een innovatieve ondernemende zorginstelling die met betrokken medewerkers een optimale bijdrage wil leveren aan het bevorderen van de kwaliteit van het leven van mensen met chronische nierschade. Daarbij wil Dianet in haar activiteiten vernieuwend zijn. Volgens Nurmohamed sluiten deze missie en ambitie heel mooi aan op zijn persoonlijke drijfveer om zich in te zetten voor een betere wereld. “Een bijdrage mogen leveren aan behouden en verder verbeteren van de kwaliteit van leven in deze tijd vol uitdagingen is voor mij waardevol”, zegt Nurmohamed.

Drs. Artine de Jonge is sinds 1 januari 2018 toegetreden tot de Raad van Toezicht van Dianet.
Drs. Nur Nurmohamed is het tweede nieuwe lid van de Raad van Toezicht van Dianet.