Enquête over dialysezorg

Enquête over dialysezorg

18 juli 2017

Wij willen onze zorg graag afstemmen op de wensen van patiënten. Of zij nu in het centrum dialyseren of thuis: hun mening is van groot belang. In augustus nemen we daarom een enquête af onder alle patiënten: de CQ-index Dialyse. Met de uitkomsten krijgen we in beeld wat er goed gaat en op welke punten we de zorg kunnen verbeteren. Deze enquête nemen we elke drie jaar af.

Enquete CQ-index dialyse over dialysezorg wordt afgenomen

Vragenlijst invullen

De enquête is ontwikkeld in samenwerking met Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN). Patiënten die thuis dialyseren, krijgen een brief met code en instructie thuisgestuurd. Centrumpatiënten krijgen tijdens de dialyse een medewerker aan hun dialysestoel of  – bed die hen om medewerking vraagt. Deze medewerker helpt desgewenst ook bij het invullen van de enquête.

Wat gebeurt er met de uitkomsten?

De antwoorden worden volledig anoniem verwerkt. De uitkomsten geven een beeld van de ervaringen van onze patiënten. Aan de hand hiervan kijken we, samen met de cliëntenraad, hoe we de zorg kunnen verbeteren. Zodra de resultaten bekend zijn, brengen we u hiervan op de hoogte.

Uw mening telt

De CQ- index Dialyse is een verplichte patiëntenraadpleging. De antwoorden zijn anoniem en de resultaten kunnen worden vergeleken met die van andere centra. Naast deze driejaarlijkse enquête geven we patiënten via Uw mening telt de mogelijkheid om vaker en meer directe feedback te geven. Met dit online instrument kunnen patiënten hun mening geven over de zorg die ze krijgen. Patiënten kunnen deze vragen op elk moment van de dag en meerdere keren invullen. De vragen wisselen regelmatig van onderwerp.