Dianet en VGZ maken afspraken over thuisdialyse

Dianet en VGZ maken afspraken over thuisdialyse

02 oktober 2017

Voor het jaar 2018 hebben coöperatie VGZ en expertisecentrum voor dialysezorg Dianet wederom een contract afgesloten, zodat thuisbehandeling voor VGZ-verzekerden mogelijk is. Dianet is de grootste aanbieder van thuisdialyses. Bij thuisdialyse kan de patiënt op een zelf gekozen moment in de thuisomgeving dialyseren, waardoor hij minder gebonden is aan het ziekenhuis.

Alle verzekerden van VGZ kunnen terecht bij Dianet voor thuisdialyse. Na overleg met de nefroloog blijkt voor veel patiënten dat deze behandelvorm mogelijk is. De patiënt doet de dialyse alleen of met een dialysepartner. Dat kan de echtgenoot van de patiënt zijn, maar ook een vriend, een familielid of een verpleegkundige. Na een training en eventuele aanpassing van de woning, kan de thuisdialyse starten.

Regie bij de patiënt

VGZ ziet dit als een volgende stap in de goede richting. VGZ-afdelingsmanager Zorginkoop Martijn Kers: ’Doordat patiënten zelf kunnen kiezen waar en wanneer ze dialyseren en minder hoeven te reizen, krijgen ze meer regie.’

Meer thuisbehandelingen mogelijk

Dianet is verheugd over de afspraken. Wendela Hingst, voorzitter van de Raad van Bestuur: “Wij stimuleren dat patiënten inbreng hebben in hun behandeling. Thuisdialyse geeft patiënten meer keuzevrijheid en mogelijkheden om de behandeling goed in te passen in hun dagelijks leven. VGZ onderschrijft onze visie en maakt mede door deze afspraken thuisbehandelingen mogelijk voor meer patiënten.’

Dianet behandelt 62% van het totaal aantal patiënten dat thuis dialyseert (hemodialyse). In 2014 was dat nog 56%.

Thuisdialyse is zinnige zorg

Betere zorg voor de patiënt. Dat is één van de kernelementen van wat VGZ ‘zinnige zorg’ noemt. Samen zorgen Dianet en VGZ voor betere zorg voor dialysepatiënten: reistijd wordt verminderd, dialyseren kan in een vertrouwde omgeving en op een zelfgekozen moment.