Dianet ondersteunt dialysecentrum ‘t Gooi in trainingen thuishemodialyse

Dianet ondersteunt dialysecentrum ‘t Gooi in trainingen thuishemodialyse

09 februari 2017

Dialysecentrum ‘t Gooi gaat nierpatiënten trainen die thuis gaan dialyseren. Dianet heeft hiervoor de verpleegkundigen opgeleid die de patiënten gaan trainen, zodat ze thuis hun behandeling kunnen uitvoeren. In maart start waarschijnlijk de eerste patiënt in het centrum met de training voor thuishemodialyse.

Drie verpleegkundigen van dialysecentrum ‘t Gooi volgden hiervoor bij Dianet een vierdaagse training ‘train de trainer’. Hierin kwamen alle logistieke, organisatorische en medische aspecten rondom thuisdialyse aan de orde. Verpleegkundige Marlène Adegeest van dialysecentrum ‘t Gooi: “Onze nierpatiënten die thuis willen dialyseren, kunnen voortaan hier in hun eigen centrum de training volgen. Ze hoeven niet meer naar een ander centrum. Dit centrum is voor hen een meer vertrouwde omgeving, dat maakt de stap naar huis minder groot.”

Groeiende belangstelling thuisdialyse

In maart start waarschijnlijk de eerste patiënt met de training, maar Marlène merkt nu al een groeiende belangstelling voor thuishemodialyse: “Nu patiënten weten dat ze de training in hun eigen centrum kunnen volgen, gaan ze zich afvragen of thuis dialyseren voor hen ook mogelijk is. Dat vinden we een positieve ontwikkeling. En door de training kunnen we hen nu nog beter voorlichten en adviseren.”  

Ondersteuning en bijscholing

Dialysecentrum ’t Gooi is het dertiende centrum waar patiënten een training voor thuishemodialyse kunnen volgen. Dianet ondersteunt de trainingscentra door het organiseren van jaarlijkse bijscholingen voor verpleegkundigen, en kleinschalige overleggen en symposia waar kennis wordt gedeeld en ervaringen worden uitgewisseld. Daarnaast biedt  Dianet verpleegkundige ondersteuning en regelt ze de huisaanpassingen en de levering van dialysemateriaal voor alle patiënten.

Meer over dit onderwerp