Dianet tekent regionaal convenant voor aanpak tekort zorgpersoneel

Dianet tekent regionaal convenant voor aanpak tekort zorgpersoneel

28 juni 2017

Utrechtse zorgorganisaties komen branche-overstijgend in actie tegen snel oplopende arbeidsmarkttekorten.

Op 28 juni bekrachtigen dertig zorg- en onderwijsorganisaties uit arbeidsmarktregio Utrecht* hun wederzijdse verantwoordelijkheid voor het oplossen van huidige en toekomstige tekorten voor zorgberoepen. Ze zetten een handtekening en hun schouders onder het convenant Strategisch Arbeidsmarktbeleid Utrechtse Zorgorganisaties en Onderwijs (SamUZ), een initiatief van het UMC Utrecht in samenwerking met Utrechtzorg. `Om kwaliteit en continuïteit van zorg in de regio te waarborgen is een branche overstijgende aanpak van ziekenhuizen, de VVT, eerste lijn en onderwijsinstellingen noodzakelijk´, aldus Annette de Groot, directeur Utrechtzorg.

Afbeeldingondertekening regionaal convenant arbeidsmarktbeleid Utrecht

Samen staan we voor de beste zorg in de regio

Recentelijke landelijke en regionale rapporten voorzien snel stijgende personeelstekorten voor verzorgende en (gespecialiseerd) verpleegkundige beroepen. Tegelijkertijd staat de zorgsector voor forse vernieuwingsopgaven die nadrukkelijk doorwerken in de gevraagde kwalificaties van zorgprofessionals. Deze ontwikkelingen doen zich voor in zowel de intramurale als de extramurale verpleging en zorg.
Door het convenant wordt deze gedeelde zorg omgezet in gebundelde kracht. Het is van groot belang dat zorgorganisaties en onderwijs de handen ineenslaan op het gebied van capaciteitsplanning, opleidingscapaciteit, monitoring en arbeidsmarktcommunicatie. 

Daadkracht

De tekorten voor zorgberoepen in de regio Utrecht tot 2020 kunnen voor HBO verpleegkundigen oplopen tot 663, voor MBO verpleegkundigen tot 450 en voor MBO verzorgende functies tot 130. Voor gespecialiseerd verpleegkundigen is tot 2020 naar verwachting jaarlijks een instroom van 252 leerlingen in de opleidingen nodig om tekorten te voorkomen. Afgezet tegen de huidige instroom betekent dat meer dan een verdubbeling van de huidige leerlingaantallen.
Hogeschool Utrecht reageert op deze schrijnende tekorten door met ingang van komend schooljaar de numerus fixus voor de opleiding HBO verpleegkunde te laten vervallen. Daar waar er vorig jaar 350 studenten gestart zijn, is de verwachting dat er dit jaar 895 studenten starten met de opleiding.

Tegenover een dergelijk goed bericht staat dat er onder andere veel meer stageplaatsen nodig zijn om verpleegkundigen in spé goede praktijkervaring op te laten doen. SamUZ projectleider Annelies Mulder: ´Door de samenwerking vanuit SamUZ is er veel slagkracht om dergelijke processen op elkaar aan te laten sluiten. Dat is exact wat deze samenwerking uniek maakt.´

Het convenant wordt getekend door: Accolade Zorg, Allerzorg, St Antonius Ziekenhuis, AxionContinu, Careyn, Christelijke Hogeschool Ede, De Bilthuysen, De Hoogstraat, De Rijnhoven, De Wulverhorst, Diakonessenhuis, Dianet, Hogeschool Utrecht, Huize het Oosten, ISZ de Brug, Leger des Heils, Maria Dommer, MBO Utrecht, Prinses Maxima Centrum, ROC Midden Nederland, Pro Senectute, Thuishulp Zorgzaam, UMC Utrecht, Utrechtzorg, Vecht & IJssel, Vitras, Vredenoord, Warande, Zorggroep Vechtstreek, Zorgspectrum.

(Persbericht, SamUZ, Samen voor arbeidsmarkt zorg Utrecht, 28 juni 2017)

Trefwoorden