Nieuws

Beschikbare nieuwsberichten: 5

30 januari 2018

Artine de Jonge en Nur Nurmohamed nieuwe leden Raad van Toezicht Dianet

Samenvatting
Per 1 januari 2018 zijn drs. A.H. (Artine) de Jonge (1973) en drs. R.N (Nur) Nurmohamed RA (1966) toegetreden tot de Raad van Toezicht van Dianet.
Meer informatie
10 januari 2018

Ronald Schmidt nieuwe voorzitter Raad van Toezicht

Samenvatting
Per 1 januari 2018 is drs. R. (Ronald) Schmidt (1970) benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van Dianet. Hij volgt daarmee prof. dr. R.H.J.M. Gradus (1962) op. Schmidt was al lid van de Raad van Toezicht van het expertisecentrum voor dialysezorg.
Meer informatie
VGZ en Dianet maken zorgafspraken
02 oktober 2017

Dianet en VGZ maken afspraken over thuisdialyse

Samenvatting
Voor het jaar 2018 hebben coöperatie VGZ en expertisecentrum voor dialysezorg Dianet wederom een contract afgesloten, zodat thuisbehandeling voor VGZ-verzekerden mogelijk is. Bij thuisdialyse kan de patiënt op een zelf gekozen moment in de thuisomgeving dialyseren, waardoor hij minder gebonden is aan het ziekenhuis.
Meer informatie
20 april 2017

Nieuwe dialyseruimte op zorglocatie De Loohof

Samenvatting
Vanaf april kunnen bewoners van woonzorgcentrum De Loohof in Apeldoorn dialyseren in hun eigen dialyseruimte. Atlant en Dianet hebben de handen ineengeslagen en realiseerden twee dialysestations op het woonzorgcentrum. De dialyseruimte staat ook open voor dialysepatiënten uit de omgeving van De Loohof.
Meer informatie
15 februari 2017

Evelien Bongers nieuw lid Raad van Toezicht Dianet

Samenvatting
Per 15 februari 2017 treedt Evelien Bongers (1964) toe tot de Raad van Toezicht van Dianet. Zij is voorzitter van de Raad van Bestuur van Bevolkingsonderzoek Midden-West, een organisatie die de vroegtijdige opsporing van kanker nastreeft.
Meer informatie