MijnDianet is live!

MijnDianet is live!

28 januari 2020

Dianet heeft het voor patiënten mogelijk gemaakt om zorggegevens digitaal te bekijken. Het digitaal patiëntenportaal MijnDianet is ontwikkeld vanuit een landelijk subsidieprogramma, namelijk: Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt Professional (VIPP). Door dit VIPP-programma kunnen ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen in drie jaar extra stappen zetten om patiënten toegang te geven tot de eigen medische gegevens.

MijnDianet

Vanaf maandag 27 januari 2020 is het portaal MijnDianet live. U kunt zelf informatie over uw dialysebehandeling digitaal bekijken. Zo kunt u thuis rustig uw laboratoriumuitslagen inzien, uw dieetadvies bekijken of het gesprek met uw nefroloog voorbereiden. Ook afspraken kunt u terugvinden in MijnDianet. Meer informatie over MijnDianet vindt u op onze website onder MIijnDianet.