Nieuwe directeur Bedrijfsvoering

Nieuwe directeur Bedrijfsvoering

16 november 2016

Per 1 februari 2017 start drs. Michel van der Voort als directeur Bedrijfsvoering bij Dianet. Onlangs werd ook een nieuwe bestuursvoorzitter benoemd, Wendela Hingst.

Michel van der Voort heeft ruime ervaring opgedaan in ziekenhuizen in diverse financiële en - bedrijfsvoeringsfuncties. Sinds 2011 was hij hoofd Bedrijfsbureau in het UMC Utrecht. Daarnaast is hij sinds kort benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Zorggroep de Vechtstreek, waarbinnen hij al 6 jaar actief is. Van der Voort studeerde Commerciële Economie aan de Hogeschool Utrecht en rondde in 2008 een studie Bedrijfskunde af aan de Nyenrode Business University.

"Alle kennis en ervaring die ik heb mogen op doen in het UMC Utrecht hoop ik nu in de volle breedte in te kunnen zetten bij Dianet. Het bijdragen aan een hoge patiënttevredenheid en aan het leveren van hoogwaardige zorg zijn voor mij belangrijke drijfveren om in deze sector te werken."

Vooruitlopend op zijn indiensttreding zal Van der Voort in de komende periode kennismaken met de organisatie, de werkzaamheden en de medewerkers.

Portret directeur Bedrijfsvoering Michel van der Voort
Trefwoorden