Onderzoek naar verbetering dialysezorg in 2019

Onderzoek naar verbetering dialysezorg in 2019

21 december 2018

Dianet doet al actief mee aan wetenschappelijk onderzoek rondom dialysezorg. Komend jaar richten we ons nog meer op verpleegkundig en medisch onderzoek. Met als belangrijk doel: de zorg voor dialysepatiënten verder verbeteren.

De onderzoeksthema’s zijn divers. Nefroloog Aegida Neradova coördineert de activiteiten rondom onderzoek: “We doen al onderzoek rondom zelfmanagement, dat blijft een belangrijk thema. Een ander onderwerp waar we aan denken is vaatverkalking.”

Samenwerken

Samenwerken met andere ziekenhuizen is daarbij essentieel. “We werken al samen met Amsterdam UMC. Zo kun je krachten bundelen en gebruikmaken van elkaars kennis. ”

Researchmedewerkers en -verpleegkundigen

Goed onderzoek staat of valt bij goed opgeleide zorgprofessionals. Een aantal medewerkers volgden onlangs de opleiding tot researchmedewerker. Zij zijn op de hoogte van wet- en regelgeving en krijgen uiteenlopende taken in de praktische uitvoer van wetenschappelijk onderzoek. Begin 2019 starten twee verpleegkundigen met de opleiding tot researchverpleegkundige. Zij gaan onderzoek opzetten, coördineren, plannen en uitvoeren.

Deelname patiënten

Uiteraard is deelname van patiënten erg belangrijk. Zij zullen de komende tijd vaker worden gevraagd om mee te doen. “De kennis die we opdoen zetten we in de toekomst in om de dialysebehandelingen te verbeteren. En daar hebben dialysepatiënten heel veel aan.”

Biobank

Op dit moment lopen er verschillende onderzoeken naar dialysezorg, zoals DOMESTICO en Convince. In 2019 start Dianet met een biobank. In de biobank wordt bloed, urine, speeksel en ontlasting van patiënten opgeslagen, zodat we dit kunnen inzetten voor huidig en toekomstig onderzoek. U wordt nog benaderd om hieraan mee te doen.

Meer over dit onderwerp