Onderzoek NOCTx: onverwacht resultaat

Onderzoek NOCTx: onverwacht resultaat

15 oktober 2019

Hebben dialysepatiënten die ’s nachts thuis dialyseren of getransplanteerd zijn minder last van vaatverkalking en daardoor minder kans op hart- en vaatziekten? Dat was een van de  vragen die centraal stond in het NOCTx-onderzoek, geïnitieerd door Dianet en UMC Utrecht. In april presenteerden hoofdonderzoekers Thijs Jansz en Brigit van Jaarsveld bij Dianet de resultaten aan patiënten.

Resultaat niet volgens verwachting

De resultaten zijn anders dan de onderzoekers verwacht hadden. Jansz: “Vaatverkalking blijkt niet minder toe te nemen bij nachtelijke thuishemodialyse en niertransplantatie in vergelijking met gewone hemodialyse en peritoneale dialyse. De kalkscore neemt in de loop van de tijd bij bijna alle patiënten toe, ongeacht of ze met nachtelijke thuishemodialyse, gewone hemodialyse, een niertransplantatie of peritoneale dialyse worden behandeld .

Verder onderzoek

De resultaten geven dus aanleiding tot verder onderzoek. “Naast dat we verder willen onderzoeken in hoeverre vaatverkalking een rol speelt in het veroorzaken van hart- en vaatziekten, kunnen we met de gegevens die we nu hebben verzameld veel ander onderzoek doen. Bijvoorbeeld in hoeverre dialyse invloed heeft op de  botdichtheid en botbreuken. Of naar markers in het bloed en of die wat zeggen over vaatschade,” besluit Jansz.

Lees hier het volledige artikel over dit onderzoek.