Pluim voor maatschappelijk werkers en diëtisten

Pluim voor maatschappelijk werkers en diëtisten

10 april 2018

Dialysepatiënten uit de centra zijn vol lof over de zorg van maatschappelijk werkers en diëtisten. Dat blijkt uit het tevredenheidsonderzoek (CQ-index 2017) dat in september 2017 onder centrumpatiënten gehouden is. Anneke Nauta (kwaliteitsmedewerker) is blij met de resultaten: “Fijn om te zien dat patiënten onze verbeteringen waarderen.”

Hier vindt u in één oogopslag de resultaten van het onderzoek naar onze dialysezorg (de CQ-index 2017).

Wat opvalt is dat patiënten uit alle centra tevreden zijn met de zorg en aandacht die nefrologen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en diëtisten geven. Vooral die laatste twee groepen krijgen veel lof. “Patiënten vinden dat de maatschappelijk werker en diëtisten zaken begrijpelijk uitleggen en dat ze goed te bereiken zijn voor een afspraak. Bovendien voelen ze zich serieus genomen door hen,” licht Anneke toe.

Vertrouwelijk

Ook waarderen patiënten de manier waarop we met vertrouwelijke patiëntgegevens omgaan. “Daar doen we erg ons best voor. Als een van de weinige dialysecentra hebben we een certificaat waaruit blijkt dat onze informatiebeveiliging op orde is, de NEN 7510.” Daarnaast geven patiënten in Utrecht aan dat ze goed op de hoogte zijn van wat te doen bij brand. Anneke: “In 2017 hebben we patiënten daar actief over geïnformeerd. Goed om te merken dat dat effect heeft gehad.”

Zelfmanagement

Uiteraard valt er ook wat te verbeteren. “Het blijkt dat niet alle patiënten zich gestimuleerd voelen om zelf delen van hun behandeling uit te voeren,” vertelt Anneke. “Regie nemen over je eigen behandeling is een speerpunt in ons beleid. Dat houdt meer in dan zelf delen van je behandeling uitvoeren, maar we vinden het wel belangrijk dat patiënten weten dat dat kan.”

Informatie

Ook weten niet alle patiënten de juiste informatie te vinden. Over klachten of openingstijden bijvoorbeeld. “Op onze website staat veel informatie. En we hebben verschillende brochures, zoals een Wegwijzer voor centrumpatiënten die we uitdelen als patiënten starten met dialyseren. Daarin staat informatie die van belang is om je weg in het centrum te vinden. Maar daar bereiken we blijkbaar niet iedereen mee.” Ook het soms koude klimaat op de afdelingen in Amsterdam wordt vaak genoemd. “Dat is een probleem dat al veel langer speelt. We blijven actief zoeken naar oplossingen om het behaaglijker te maken.”

Uw mening telt

“De komende tijd gaan we patiënten verder bevragen over de verbeterpunten uit dit tevredenheidsonderzoek. Zoals zelfmanagement, bewegen en eten en drinken. Daar willen we graag meer over weten.” De verbeterpunten komen terug via Uw mening telt. Via deze online tool kunnen patiënten in korte vragenlijsten hun ervaringen doorgeven. De vragen gaan altijd over één thema en wisselen om de drie maanden.