President van Suriname bezoekt Amsterdam UMC

President van Suriname bezoekt Amsterdam UMC

10 september 2021

De Surinaamse President Chan Santokhi en de Surinaamse minister van Gezondheidszorg Amar Ramadhin hebben vrijdag een bezoek gebracht aan Amsterdam UMC, locatie AMC. Het bezoek is onderdeel van een groot werkbezoek aan Nederland. Het bezoek vond plaats als oriëntatie op een samenwerking op het gebied van niertransplantatie en de ondersteuning door een dialyseprogramma waarin Dianet haar expertise kan delen

Prof. dr. Yvo Roos geeft uitleg aan de Surinaamse delegatie
Prof. dr. Yvo Roos geeft uitleg op de SEH

Voorzitter van de raad van bestuur van Amsterdam UMC, Hans Romijn, verwelkomde de delegatie. De Surinaamse president bezocht de vernieuwde SEH en de afdeling Nierziekten en kreeg op deze afdelingen uitleg van o.a. internist-nefroloog van Dianet, Joost Bijlsma. De Surinaamse regering zoekt samenwerking waar het gaat om verbetering van de gezondheidszorg, bijvoorbeeld voor nierpatiënten. “Het aantal nierpatiënten in Suriname groeit hard en steeds meer mensen zijn afhankelijk van nierdialyse. Een niertransplantatie zou de kwaliteit van leven heel snel en enorm kunnen verbeteren”, aldus transplantatiechirurg Mirza Idu van Amsterdam UMC.

Expertise delen
Op dit moment worden de mogelijkheden verkend voor het doen van niertransplantaties in Suriname. Joost Bijlsma: “Bij niertransplantatie is een mogelijkheid tot dialyse belangrijk en vanuit Dianet kunnen we hier een bijdrage aan leveren. Zo kunnen we met een dialyseprogramma het transplantatieprogramma ondersteunen en het tekort aan dialysecapaciteit in Suriname helpen oplossen.”

Dianet biedt brede dialysezorg op haar centrum in het Amsterdam UMC en op haar dialysecentrum in Utrecht, maar ook bij patiënten thuis. Dianet beschikt dus over de kennis en kunde om een nuttige bijdrage te kunnen leveren aan het dialyseprogramma. Het dialysecentrum wil graag expertise delen met artsen, verpleegkundigen en technici in Suriname. Uitgangspunt is dat de samenwerking op afstand plaats zal vinden. Ook wordt gekeken of Dianet scholing kan bieden aan de artsen en verpleegkundigen in Suriname.