Strategisch plan 2018-2021: Dialyse Dichtbij

Strategisch plan 2018-2021: Dialyse Dichtbij

10 april 2018

Hierbij presenteren wij: Dialyse Dichtbij. Het strategisch plan 2018-2021. Graag laten wij onze patiënten, contractziekenhuizen, stakeholders en andere geïnteresseerden kennis nemen van onze visie op de toekomst.

Hoe kwam het plan tot stand?

Een nieuwe organisatiestrategie voor 2018-2021 met als doel: een toekomstbestendige organisatie. Dat is de opdracht waarmee zes werkgroepen, samengesteld uit diverse lagen van de organisatie, sinds begin 2017 aan de slag zijn gegaan.

Het plan is tot stand gekomen op basis van de input van de werkgroepen. Er zijn vijf strategische thema’s benoemd:

• Kwaliteitsverhoging en groei in de thuisdialyse

• Strategisch HR-beleid (inclusief opleidingen)

• Amsterdam klaar voor de toekomst

• Zorgproces centraal

• Medisch- en verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek

Nieuwe missie & visie, kernwaarden en aangepaste corporate story

Bij een strategisch meerjarenplan hoort een nieuwe missie, visie en kernwaarden. Ook de corporate story is licht herzien om recht te doen aan de missie en visie. De kernwaarden zijn vastgesteld en bedoeld om dat gedrag te beschrijven waarmee wij het best onze nieuwe strategie kunnen realiseren:

• Respectvol

• Verantwoordelijk

• Deskundig

• Innovatief

Vragen?

Voor vragen of opmerkingen over dit plan, kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie via: 030 8808142 of communicatie@dianet.nl