Zorgvernieuwing bij Dianet in Dialyse & Nefrologie

Zorgvernieuwing bij Dianet in Dialyse & Nefrologie

31 maart 2016

Dialysepatiënt mevrouw Van Veenendaal siert de cover van het Dialyse & Nefrologie Magazine van maart. In het magazine vertelt zij over haar zorgidee waarmee ze bij Dianet aanklopte. Ook patiënt Stephanni Nelson komt aan het woord. Samen met hen ontwikkelde Dianet twee vormen van dialyse die aansluiten bij hun wensen.

Wens van de patiënt

magazine V en VN

Het thema van het maartnummer is innovatie. Het artikel zoomt in op vernieuwing van de zorg aan de hand van patiëntenwensen. Mevrouw Van Veenendaal dialyseert op haar verzoek thuis in verzorgingshuis Elim, waar zij woont. Stephanni heeft zich ingezet om zelfstandige thuishemodialyse overdag te ontwikkelen.

Lees het hele artikel.

Redactie

Dianet verzorgt ieder kwartaal een bijdrage aan het Dialyse & Nefrologie Magazine met aandacht voor ontwikkelingen en ervaringsverhalen van onze patiënten. Tekst en beeld worden door de afdeling Communicatie van Dianet ontwikkeld.