Cliëntenraad

Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle patiënten van Dianet. Zij toetst de beleidsvoornemens van de organisatie vanuit het patiëntenperspectief en heeft een adviserende rol. De suggesties en adviezen van patiënten voor verbetering van de zorgverlening zijn waardevol.

Samenstelling

In de raad nemen patiënten die bij Dianet dialyseren deel. Maar ook hun vertegenwoordigers, bijvoorbeeld een familielid of partner van de patiënt. De raad bestaat uit tenminste drie en maximaal 11 leden. De zittingsduur van elk lid is maximaal twee periodes van drie jaar. De cliëntenraad beoordeelt de beleidsvoornemens van Dianet vanuit het patiëntenperspectief. Om haar taken goed te kunnen uitoefenen heeft de cliëntenraad minimaal zes maal per jaar overleg met de Raad van Bestuur. Daarnaast worden,  indien gewenst, bijeenkomsten georganiseerd.

Werkwijze en vertegenwoordiging

Afspraken en regels rondom de werkwijze en vertegenwoordiging van de cliëntenraad zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement. De Raad van Bestuur ontvangt het huishoudelijk reglement ter inzage, maar heeft er geen zeggenschap over.

De leden

Arnold den Hartog

Is sinds half april 2018 voorzitter van de Cliëntenraad. Lees hier een nadere introductie.

Gerard Coumou

Gerard Coumou dialyseert al sinds 1993 en dialyseert 's nachts thuis sinds 2001. Gerard neemt de communicatie voor zijn rekening en hoopt hiermee de patiënten van Dianet beter te kunnen informeren over de veranderingen en het beleid van de organisatie.

Raden Mas Willybudi Thoral

Kreeg in juli 2004 een niertransplantatie en is sinds juli 2016 voor de tweede keer aan het dialyseren. Is in Indonesië geboren en als 7-jarige naar Nederland gekomen. Hij is 63 jaar, 40 jaar getrouwd en heeft 2 zonen en 3 kleindochters. Hij hoopt voor Dianet Amsterdam een nuttige afgevaardigde te zijn.

Stephanni Nelson

Is 36 jaar en dialyseert al sinds  haar 15e jaar. In 1996 begon ze aan CAPD (buikdialyse). Vier jaar later stapte ze over naar hemodialyse in het AMC. Dat verliep zo goed dat ze thuishemodialyse wilde. In 2012 startte ze met die behandeling met assistentie. Drie jaar later ging ze solo dialyseren. Dit bevalt haar heel goed, omdat ze in overleg met de bewakingscentrale zichzelf kan aansluiten in haar eigen omgeving.

 

Contact

De cliëntenraad komt graag in contact met patiënten en bezoekers van Dianet. U kunt de raad bereiken via cliëntenraad@dianet.nl.

Lid worden?

De cliëntenraad is op zoek naar patiënten die deel willen nemen. Bent u geïnteresseerd in de taken die de raad op zich neemt en wilt u weten of lid worden iets voor u is? Stuur dan een mail naar het secretariaat: cliëntenraad@dianet.nl.