Zorgprofessionals

Passende dialysezorg voor elke patiënt. Om dat te realiseren, werken we samen met ziekenhuizen, zorginstellingen, aanbieders van thuiszorg, patiëntenverenigingen, medische industrie en zorgverzekeraars. We nemen de complete organisatie van thuishemodialyse uit handen, leiden zorgprofessionals op, geven voorlichting en delen onze kennis over (thuis) dialyse.

Teaser blokken