Voorlichten en kennisdelen

Voorlichten en kennisdelen

Onze kennis en ervaring met thuishemodialyse delen we graag met nierpatiënten, hun familieleden en professionals in de (dialyse)zorg.

Landelijke bijeenkomst thuishemodialyse

Elk jaar in november organiseren we het Landelijk thuishemodialyse overleg: een bijeenkomst waarin we onze samenwerkingspartners in verschillende sessies bijpraten over ontwikkelingen in de thuishemodialyse. De bijeenkomst is bedoeld voor internist-nefrologen, contactverpleegkundigen en leidinggevenden van ziekenhuizen en instellingen waar we mee samenwerken. Er is veel ruimte om kennis en ervaring uit te wisselen en met elkaar te discussiëren. Houd de agenda op de homepage in de gaten voor de eerstvolgende bijeenkomst.

Jaarlijkse bijscholing voor dialysezorg

Trainingsverpleegkundigen en opleiders blijven up to date dankzij onze jaarlijkse bijscholing. Dianet Opleidingen stelt elk jaar een afwisselend en informatief programma voor hen samen. Deze jaarlijkse bijscholing is bedoeld voor trainingsverpleegkundigen en opleiders die werken in een van de trainingscentra.

Thema's die tijdens eerdere bijscholingen aan de orde kwamen, zijn bijvoorbeeld hoe breinprincipes en inzicht in fixed/growth mindset verpleegkundigen helpen bij het stimuleren van eigen regie van dialysepatiënten, en de invloed van leeftijd en nierfalen op het leervermogen van dialysepatiënten.

Voorlichting voor patiënten in predialysefase

Goede voorlichting aan patiënten over thuishemodialyse is essentieel. Alleen daarmee kunnen patiënten een weloverwogen keuze maken voor een dialysebehandeling die past in hun leven. Hoewel thuishemodialyse veel voordelen heeft, zijn sommige nierpatiënten nog onbekend met of huiverig voor alles wat er bij komt kijken. Daarom geven we graag voorlichting over thuishemodialyse in de ziekenhuizen waarmee we samenwerken.

Tijdens een voorlichtingsavond of –middag lichten we uw patiënten graag voor over de mogelijkheden van thuishemodialyse. Ziekenhuizen organiseren regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten voor nierpatiënten in de predialysefase. Onze voorlichting kan daar een onderdeel van zijn. We stemmen de presentatie geheel af op uw wensen. Als u dat wilt, laten we een ervaringsdeskundige aan het woord.

We nemen de patiënten mee in onderwerpen als:

  • wie geschikt is om thuis te dialyseren;
  • de training voor patiënten;
  • de huisaanpassingen;
  • ondersteuning bij de thuishemodialyse door eigen partner en/of dialyseverpleegkundige.

Voorlichting voor professionals in dialysezorg

Nefrologen en verpleegkundigen in ziekenhuizen zijn niet altijd bekend met thuishemodialyse. Ook voor hen organiseren we bijeenkomsten op maat.

Beurzen en evenementen

Medewerkers van Dianet zijn regelmatig aanwezig tijdens beurzen en evemenenten rondom dialysezorg. Zo staan we elk jaar op de Nederlandse Nefrologie Dagen (NND), een symposium voor zorgprofessionals in de dialysezorg.

Medewerkers Dianet aanwezig bij de Nederlandse Nefrologiedagen

Meer weten over voorlichting over thuishemodialyse in uw ziekenhuis, dialysecentrum of patiëntenvereniging? Of wilt u ons inschakelen voor een voorlichting of bijeenkomst? Neem dan contact op met de afdeling Relatiemanagement via 030 880 8360 of relatiemanagement@dianet.nl.