Klachtenformulier

Klachtenformulier

We verzoeken u het onderstaande formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Na versturen van uw klacht, wordt er zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Selecteer de locatie van Dianet waar u dialyseert:
Indien u thuis dialyseert: welke vorm van dialyse betreft het?